Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
con em


[con em]
(nói chung) juniors
Giáo dục con em thành những công dân tốt
To educate our juniors into good citizensJuniors
giáo dục con em thành những công dân tốt to educate our juniors into good citizens


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.