Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
colic artery


noun
arteries that supply blood to the colon
Syn:
arteria colica
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Part Holonyms:
abdomen, venter, stomach, belly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.