Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
closet drama


noun
drama more suitable for reading that for performing
Hypernyms:
drama


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.