Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chỉ vẽ


[chỉ vẽ]
To direct, to advise, to show in detailTo direct, to advise, to show in detail


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.