Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
chơi chua


user de l'ironie humoristique dans son comportement
Chơi chua trong cách ăn mặc
user de l'ironie humoristique dans sa tenueGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.