Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
canary grass


noun
Canary Islands grass;
seeds used as feed for caged birds
Syn:
birdseed grass, Phalaris canariensis
Hypernyms:
grass
Member Holonyms:
Phalaris, genus Phalaris


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.