Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh chuyên ngành (Vietnamese English Specialization Dictionary)
công cộng


Lĩnh vực: toán & tin
common
 • Hãng điện thoại công cộng đặc biệt - Tên gọi cũ của IXC (Công ty liên tổng đài) không phải của AT & T: Special Common Carrier (SCC)
 • hãng truyền thông công cộng: common carrier
 • hãng vận tải công cộng: common carrier
 • khu dịch vụ công cộng: Common Service Area
 • khu dịch vụ công cộng: Common System Area
 • vùng dịch vụ công cộng: common service area
 • xe buýt công cộng: common bus
 • Bảng liệt kê danh mục truy nhập công cộng trực tuyến (Internet)
  Online Public Access Catalogue (Internet) (OPAC)
  Danh mục các hệ thống máy tính truy nhập công cộng (Internet)
  Public Access Computer System List (Internet) (PACS-L)
  Danh mục truy nhập Internet quay số qua mạng công cộng
  Public Dial-up Internet Access List (Internet) (PDIAL)
  Giao diện Windows công cộng
  Public Windows Interface (PWI)
  Hiệp hội các nhà khai thác mạng viễn thông công cộng châu Âu
  Association of European Public Telecommunications Network Operators (ETNO)
  Khối truy nhập Teletex công cộng
  Public Teletex Access Unit (PTTAXU)
  Khối truy nhập Telex công cộng
  Public Telex Access Unit (PTLXAU)
  Khối truy nhập Telex công cộng
  Public Telex Access Unit (PTXAU)
  Máy chủ Internet truy nhập công cộng (Internet)
  Public-Access Internet Host (Internet) (PAIH)
  Mạng di động mặt đất công cộng GSM
  GSM Public Land Mobile Network (GSM PLMN)
  OPAC (bảng liệt kê danh mục truy nhập công cộng trực tuyến) đầu ra
  Output OPAC
  an toàn công cộng
  public safety
  ban dịch vụ công cộng
  Public Service Board (PSB)
  bãi rác công cộng
  refuse disposal
  bãi rác công cộng
  refuse tip
  bến xe giao thông công cộng
  public transport station
  bến xe giao thông công cộng
  public transport stop
  bộ cấp nguồn điện lưới công cộng
  Public Electricity Supplier (PES)
  bộ phận cấp điện công cộng
  public electricity supplier
  buồng điện thoại công cộng
  public booth
  các dịch vụ viễn thông cơ bản công cộng
  Public Basic Telecommunications Services (PBTS)
  chức năng công cộng
  civil service
  chức năng công cộng quốc tế
  international civil service
  chung, công cộng
  public
  chuyển mạch gói công cộng
  Public Packet Switching (PPS)
  cơ quan phục vụ công cộng
  organization of public service
  cống công cộng
  public sewer
  cổng quay số công cộng
  public dial-up port  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.