Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Trung - Phồn thể (Vietnamese Chinese Dictionary Traditional)
cây dẻ đá


石栗 <常綠喬木, 葉子卵形, 花瓣白色, 花萼黃褐色, 核果球形, 外面有皺紋。原產熱帶地方。果實榨的油可制肥皂、涂料等。>Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.