Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cách dòng


[cách dòng]
line spacing
Đặt cách dòng một / đôi
To single-space/double-spaceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.