Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cá mú


[cá mú]
danh từ
(zool) grouper
fish (collectively)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.