Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
by-blow


noun
the illegitimate offspring of unmarried parents
Syn:
bastard, love child, illegitimate child, illegitimate, whoreson
Derivationally related forms:
bastardly (for: bastard), bastardize (for: bastard), bastardise (for: bastard)
Hypernyms:
offspring, progeny, issue

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "by-blow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.