Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
blackback flounder


noun
important American food fish in the winter
Syn:
winter flounder, lemon sole, Pseudopleuronectes americanus
Hypernyms:
righteye flounder, righteyed flounder
Part Meronyms:
lemon sole, winter flounder


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.