Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Benjamin Jonson


noun
English dramatist and poet who was the first real poet laureate of England (1572-1637)
Syn:
Jonson, Ben Jonson
Instance Hypernyms:
dramatist, playwright, poet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.