Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
backyard

danh từ
sân saubackyard
['bækjɑ:d]
danh từ
sân sau
in one's own backyard
trong sân sau, trong nội bộGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.