Recent Searchs...
toy asbestosis downtrodden arum company vapour downy peking arzobispo as downrightness tréflé downward trài trêve comparability trustworthy philippine exactitude soapy cordon variant vac kalends perm variegation hatch pharisaic predominant comparative argument townspeople vindication ascendancy permian toxicant compare dowse varicoloured rheopexy phoebus trà rex varietal trâu rhetorical companion unbalance ascend varied esa
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.