Recent Searchs...
colostric fluid manh tâm pebble indefinite read đua answer concept actif sweat equity cầu nguyện manitu papado expansion agent to bite off more than one can chew phải aperception narrow măng cầm couche sleep mode fuzzy database ta er barely excessively readability 冥顽 điệp viên vừa vặn box cementing know concentric tube column chuyển chỗ ở 编排 spy chỗ vỡ chủng đậu naive con gấu 풀이 (설명) attention bronchoscopy powder metallurgy うんてんしゃ benevolent 风帆 cupful innovative clock cycle
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.