Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
Bảo Đại


(Nguyễn Vĩnh Thuỵ; 1913-1997) Vua cuối cùng triều Nguyễn, con vua Khải Định. Năm 1922, được phong Đông cung hoàng thái tử, rồi sang Pháp du học. Sau khi vua Khải Định chết, trở về nước nối ngôi, lấy niên hiệu Bảo Đại. Cách mạng tháng Tám thắng lợi, Bảo Đại thoái vị; được giữ chức cố vấn tối cao của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Năm 1946, tham gia phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà giao hảo với Chính phủ Tưởng Giới Thạch. Nhân chuyến đi này, Bảo Đại ở lại Trung Quốc, sống ở Hồng Kông. Sau đó, được Pháp đưa làm quốc trưởng của chính quyền thân Pháp trong vùng bị tạm chiếm. Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, bị Ngô Đình Diệm phế truất, từ đó Bảo Đại sống lưu vong ở PhápGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.