Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bánh cuốn


[bánh cuốn]
danh từ
(food) steamed rolled rice pancake, ravioli, steamed rolls made of rice-flourGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.