Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Aralia spinosa


noun
small deciduous clump-forming tree or shrub of eastern United States
Syn:
American angelica tree, devil's walking stick, Hercules'-club
Hypernyms:
shrub, bush
Member Holonyms:
genus Aralia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.