Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
antinomasia


noun
substitution of a title for a name
Hypernyms:
rhetorical device


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.