Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
alveolar consonant


noun
a consonant articulated with the tip of the tongue near the gum ridge
Syn:
dental consonant, alveolar, dental
Derivationally related forms:
alveolar (for: alveolar)
Hypernyms:
consonant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.