Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Allium tricoccum


noun
North American perennial having a slender bulb and whitish flowers
Syn:
ramp, wild leek
Hypernyms:
alliaceous plant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.