Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Adolph Simon Ochs


noun
United States newspaper publisher (1858-1935)
Syn:
Ochs
Instance Hypernyms:
publisher


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.