Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Acanthoscelides


noun
a genus of Bruchidae
Syn:
genus Acanthoscelides
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Bruchidae, family Bruchidae
Member Meronyms:
bean weevil, Acanthoscelides obtectus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.