Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
xe du lịchnoun
car, automobile

[xe du lịch]
pleasure car; touring car; tourerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.