Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
write off


    Chuyên ngành kinh tế
gạch bỏ
gạch sổ
khoản bút toán xóa bỏ
xóa bỏ
xóa bỏ khoản đã thanh toán
xóa sổ
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: ô tô
thảo nhanh
xác định xe bị hư hoàn toàn (bảo hiểm)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.