Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wrapt
wrapt
[ræpt]
Cách viết khác:
rapt
[ræpt]
như rapt


/ræpt/ (wrapt) /ræpt/

tính từ
sung sướng vô ngần, mê ly
chăm chú, say mê; để hết tâm trí vào
to be rapt in a book đang say mê đọc sách
rapt attention sự chăm chú mê mải, sự tập trung tư tưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.