Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
would-be
would-be
['wudbi:]
tính từ
có hy vọng trở thành một loại người nào đó; có thể trở thành
a would-be poet/bride/model
nhà thơ/cô dâu/người mẫu tương lai


/'wudbi:/

tính từ
muốn trở thành, thích trở thành; thích làm ra vẻ; cứ làm ra vẻ
a would-be poet người thích trở thành nhà thơ; người thích làm ra vẻ nhà thơ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.