Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
world-weary
world-weary
['wə:ld'wiəri]
tính từ
chán đời, chán sống


/'wə:ld'wiəri/

tính từ
chán đời

Related search result for "world-weary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.