Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
works


    Chuyên ngành kinh tế
công xưởng
nhà máy xưởng máy
xí nghiệp
    Chuyên ngành kỹ thuật
chi tiết máy
công tác thi công
công trình
công việc
nhà máy
xưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.