Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
working man
working+man
['wə:kiη'mæn]
danh từ
công nhân


/'wə:kiɳ'mæn/

danh từ
công nhân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "working man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.