Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
workspace


Lĩnh vực: toán & tin
workspace
Giải thích VN: Là một thư mục chứa các bộ dữ liệu địa lý được dùng cho ARC/INFO. Một workspace của ARC/INFO có ba mục đích cơ bản: như một vùng làm việc của người sử dụng để lưu tất cả các phần bản đồ cho mỗi tile trong một thư viện bản đồ; như một workspace tự động để lưu tất cả các phương án của một lớp đối tượng đơn trong suốt quá trình xử lý tự động lớp đối tượng đó.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.