Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wooing
wooing
['wu:iη]
danh từ
sự tán tỉnh, sự ve vãn, sự theo đuổi (đàn bà)
sự cầu hôn
tính từ
hay tán gái; trai lơ


/'wu:iɳ/

danh từ
sự tán tỉnh, sự ve vãn, sự theo đuổi (đàn bà)
sự cầu hôn

tính từ
hay tán gái; trai lơ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wooing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.