Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wondering
wondering
['wʌndəriη]
tính từ
ngạc nhiên, kinh ngạc


/'wʌndəriɳ/

tính từ
ngạc nhiên, kinh ngạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wondering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.