Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
woefully
woefully
['woufuli]
phó từ
buồn rầu, tang thương
đáng thương
(thông tục) ghê, ghê gớm


/'woufuli/

phó từ
buồn rầu, tang thương
đáng thương
(thông tục) ghê, ghê gớm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "woefully"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.