Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
winy
winy
['waini]
tính từ
có mùi rượu vang


/'waini/

tính từ
nồng, có mùi rượu, sặc mùi rượu

Related search result for "winy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.