Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
willet
willet
['wilit]
danh từ
(động vật học) chim dẽ Bắc Mỹ


/'wilit/

danh từ
(động vật học) chim dẽ Bắc Mỹ

Related search result for "willet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.