Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wieldy
wieldy
['wi:ldi]
tính từ
dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng (dụng cụ)


/'wi:ldi/

tính từ
dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng (dụng cụ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wieldy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.