Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whiplash

whiplash
['wiplæ∫]
danh từ
dây buộc đầu roi


/'wipl /

danh từ
dây buộc đầu roi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.