Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wheedler
wheedler
['wi:dlə]
danh từ
người vòi vĩnh, người phỉnh nịnh, người dỗ ngon, người dỗ ngọt
người nịnh bợ, người tán tỉnh


/'wi:dl /

danh từ
người phỉnh, người dỗ ngon dỗ ngọt, người dỗ dành
người vòi khéo, người tán tỉnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.