Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
werwolf
werwolf
['wiəwulf]
Cách viết khác:
werewolf
['wiəwulf]
danh từ, số nhiều werewolves
ma sói (người biến thành hoặc có khả năng biến hoá thành con chó sói, nhất là vào lúc trăng tròn trong các câu chuyện)


/'w :wulf/ (werewolf) /'w :wulf/

danh từ
(thần thoại,thần học) ma chó sói

Related search result for "werwolf"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.