Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
werewolf

werewolf
['wiəwulf]
Cách viết khác:
werwolf
['wiəwulf]
như werwolf


/'w :wulf/ (werewolf) /'w :wulf/

danh từ
(thần thoại,thần học) ma chó sói

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "werewolf"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.