Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
welter-weight


/'welt weit/

danh từ
(thể dục,thể thao) võ sĩ hạng bán trung

Related search result for "welter-weight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.