Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-to-do
well-to-do
['weltə'du:]
tính từ
thịnh vượng, giàu có


/'welt 'du:/

tính từ
khá gi, sung túc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.