Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-off
well-off
['wel'ɔ:f]
tính từ
phong lưu; sung túc; thịnh vượng
gặp may; may mắn


/'wel' :f/

tính từ
phong lưu, sung túc
may mắn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "well-off"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.