Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-defined
tính từ
rành mạch; rạch ròi; hoàn toàn xác địnhwell-defined
['weldi'faind]
tính từ
rành mạch; rạch ròi; hoàn toàn xác địnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.