Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weight-lifter
danh từ
người cử tạweight-lifter
['weit'liftə]
danh từ
(thể dục thể thao) người cử tạGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.