Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weak-spirited
weak-spirited
['wi:k'spritid]
tính từ
mềm yếu, thiếu can đảm


/'wi:k'spritid/

tính từ
mềm yếu, thiếu can đảm

Related search result for "weak-spirited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.