Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
warrant-officer
warrant-officer
['wɔrənt'ɔfisə]
danh từ; viết tắt WO
(quân sự) chuẩn uý (cấp bậc cao nhất trong ngạch hạ sĩ quan trong lục quân, không quân hoặc lính thủy đánh bộ)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chuẩn úy (cấp bậc cao nhất trong ngạch hạ sĩ quan trong lục quân, không quân, hải quân hoặc lính thủy đánh bộ)


/'wɔrənt'ɔfisə/

danh từ
(quân sự) chuẩn uý; ông quản

Related search result for "warrant-officer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.