Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
war crime
war+crime
['wɔ:(r)kraim]
danh từ
tội ác gây ra trong chiến tranh (tàn sát (thường) dân, hành hạ tù binh...)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.