Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voluptuousness
voluptuousness
[və'lʌpt∫uəsnis]
danh từ
tính chất khêu gợi, tính chất gây khoái lạc, tính chất gợi cảm, tính chất đầy vẻ khoái lạc
tính ưa khoái lạc, tính ham xác thịt, tính ưa nhục dục
tính khêu gợi, dáng người đầy đặn và gây ham muốn xác thực (của một phụ nữ)


/və'lʌptjuəsnis/

danh từ
tính thích khoái lạc; tính ưa nhục dục
tính chất gây khoái lạc; tính khêu gợi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.